AKCIJA! Trostruke mreže listarice “BADINOTTI” 2019

Mreže “BADINOTTI” sa dvostrukim čvorom, izrađene od najlonskog monofilamenta debeljine 0,25mm, oka 40mm u standardnoj visini 22 oka za trostruke mreže listarice (pašalere), sad u kompletu po 10 komada sa željenim tremežem….

Besplatna dostava za cijelu Istarsku županiju!!!

Komplet za 10 Mreža pašalere (listarice) – 600 oka + tremež

10x mreža + 4x popun multifilamentni 210/006 od 160 ili170 mm, 604×2,5………….Kn 214,00

10x mreža + 4x popun multifilamentni 210/009 od 160 ili170 mm, 604×2,5………….Kn 225,00

10x mreža + 4x popun monofilamentni 0,45 od 160 ili170 mm, 604×2,5…………Kn 220,00

10x mreža + 4x popun multi-monofilamentni 0,20×8 od 160 ili170 mm, 604×2,5…………Kn 270,00

Komplet za 10 Mreža pašalere (listarice) – 1000 oka + tremež

10x mreža + 10x popun multifilamentni 210/006 od 160 ili170 mm, 402x2,5……….Kn 366,00

10x mreža + 10x popun multifilamentni 210/009 od 160 ili170 mm, 402x2,5………..Kn 384,00

10x mreža + 10x popun multi-monofilamentni 0,20×6 od 160 ili170 mm, 402x2,5.………Kn 430,00

10x mreža + 10x popun multi-monofilamentni 0,20×8 od 160 ili170 mm, 402x2,5……….Kn 465,00

Komplet za 10 Mreža pašalere (listarice) – 1200 oka + tremež

10x mreža + 8x popun multifilamentni 210/006 od 160 ili170 mm, 604×2,5 ……..Kn 417,00

10x mreža + 8x popun multifilamentni 210/009 od 160 ili170 mm, 604×2,5………Kn 440,00

10x mreža + 8x popun monofilamentni 0,45 od 160 ili170 mm, 604×2,5……..Kn 430,00

10x mreža + 8x popun multi-monofilamentni 0,20×8 od 160 ili170 mm, 604×2,5……..Kn 530,00

Mreže i Popone- Cjene na Kilogram

Mreža monofilament 0,25 oko 40mm, 600/1000/1200 x 22………….Kn/kg 120,00

Mreža monofilament 0,22 oko 40mm,           600/1200 x 22………….Kn/kg 123,00

Popon monofilament 0,45 oko 160/170mm,            604 x 2,5………….Kn/kg 123,00

Popon multifilamentni 210/6 oko 160/170mm, 402/604 x 2,5………….Kn/kg 121,00

Popon multifilamentni 210/9 oko 160/170mm, 402/604 x 2,5………….Kn/kg 106,00

Popon multi-monofilamentni 0,20*6 oko 160/170mm,         402 x 2,5………….Kn/kg 175,00

Popon multi-monofilamentni 0,20*8 oko 160/170mm, 402/604 x 2,5………….Kn/kg 160,00

Mreže i Popone- Cjene na Komad

Mreža monofilament 0,25 oko 40mm,   600x 22………….Kn/kom 18,00

Mreža monofilament 0,25 oko 40mm, 1000x 22………….Kn/kom 31,00

Mreža monofilament 0,25 oko 40mm, 1200x 22………….Kn/kom 35,00

Mreža monofilament 0,22 oko 40mm,   600x 22………….Kn/kom 18,00

Mreža monofilament 0,22 oko 40mm, 1200x 22………….Kn/kom 31,00

OSTALO:

Pletenica sa ugrađenim plovcima 8/N = 2,3 kg/100mt………….Kn/kg 64,00

Pletenica sa ugrađenim plovcima 11/N = 3,0 kg/100mt………..Kn/kg 60,00

Pletenica sa ugrađenim plovcima 14/N = 4,0 kg/100mt………..Kn/kg 60,00

Olovna pletenica od 8 do 25 kg/100mt…………………………..Kn/kg 27,00

Konop bijeli ili crveni 210/012 – 210/15…………………………Kn/kg 80,00

Sastavljenje/obrada mreže (armiranje na 5 oka) 600 oka……………….Kn/kom 56,00

Sastavljenje/obrada mreže (armiranje na 5 oka) 1000 oka……………..Kn/kom 89,00

Sastavljenje/obrada mreže (armiranje na 5 oka) 1200 oka……………Kn/kom 112,00

Sastavljenje/obrada mreže (armiranje na 6 oka) 1200 oka……………..Kn/kom 89,00

Usluga besplatne dostave materijala za cijelu Istarsku županiju, PDV nije uključen u cijeni!
obvezniki u sustavu PDV-a upisani u VIES porez ne platijo, odnosno cijene + IVA 22%
Narudžbo sa vašim podacima šaljete na mail maurizio@soluzionemare.com
Za naručeno šaljemo predračun, kada je ta plaćen isporučujemo robu sa izvornu fakturu.
Dostava u drugim hrvatskim gradovima se vrši putem Hrvatske pošte kao “Paket unutarnji promet“.