Mreža trostruka – Listarica

Mreže “BADINOTTI” sa dvostrukim čvorom, izrađene od najlonskog monofilamenta debeljine 0,25mm, oka 40mm u standardnoj visini 22 oka za trostruke mreže listarice (pašalere)…

Mreža sa dvostrukim čvoromizrađena od najlonskog monofilamenta izrađena u standardnoj visini za trostruke mreže listarice. Koristiti se za izradu ribarskih mreža tipa pašaleraRaspoloživo u različitim dužinama, sa popuno .


Meh:

 • Filament: monofil 0,20 0,22 0,25 0,30
 • Dimenzije6001000, 1200 x 22
 • Oko: 40, 42, 45 mm
 • Bojezelena ili plava
 • Dvostruki čvorvisoka otpornost
 • Pojedinačno pakiranje 
 • Badinotti, Linea KK by Adaq

Popun:

 • Filament: multifil  210/6   210/9
 • Filament: multimonofil 0,20*8
 • Filament: monofil 0,45
 • Dimenzije604, 402 x 2,5
 • Oko: 160, 170 mm
 • Boje: bijela, zelena ili plava (zavisi od filamenta)
 • Dvostruki čvorvisoka otpornost
 • Pojedinačno pakiranje 
 • Badinotti, Linea KK by Adaq


…u kompletu po 10 komada sa željenim tremežem!

Komplet za 10 Mreža pašalere (listarice) – 600 oka + popun

10x mreža + 4x popun multifilamentni 210/006 od 160 ili 170 mm, 604×2,5

10x mreža + 4x popun multifilamentni 210/009 od 160 ili 170 mm, 604×2,5

10x mreža + 4x popun monofilamentni 0,45 od 160 ili 170 mm, 604×2,5

10x mreža + 4x popun multi-monofilamentni 0,20×8 od 160 ili 170 mm, 604×2,5


Komplet za 10 Mreža pašalere (listarice) – 1000 oka + popun

10x mreža + 10x popun multifilamentni 210/006 od 160 ili 170 mm, 402x2,5

10x mreža + 10x popun multifilamentni 210/009 od 160 ili 170 mm, 402x2,5

10x mreža + 10x popun multi-monofilamentni 0,20×6 od 160 ili 170 mm, 402x2,5

10x mreža + 10x popun multi-monofilamentni 0,20×8 od 160 ili 170 mm, 402x2,5


Komplet za 10 Mreža pašalere (listarice) – 1200 oka + popun

10x mreža + 8x popun multifilamentni 210/006 od 160 ili 170 mm, 604×2,5

10x mreža + 8x popun multifilamentni 210/009 od 160 il i170 mm, 604×2,5

10x mreža + 8x popun monofilamentni 0,45 od 160 ili 170 mm, 604×2,5

10x mreža + 8x popun multi-monofilamentni 0,20×8 od 160 ili 170 mm, 604×2,5


  Zatraži informacije o ovom proizvodu