Mješane Sajle – za koču

Namjenski proizvod za ribolov sa dubinsku koću.


PREFORMIRANE
Sve sajle su izgrađene dodajući, tijekom tkanja, preformiranih spiralnih vlakna koji čini žičane užadi u ponašanju mekana i inertne prema rez.

SREDIŠNJA DUŠA 
Odlična kvaliteta umjetnog vlakna koji se koristi za ostvarenje unutarnjeg jezgra osigurava dulji radni vijek sajle.

 

Mješane Sajle od Polipropilena “CORE”

4 struka + jezgro

Mješane Sajle od Poliestera “FSNI”

5 struka + jezgro

Mješane Sajle od Polipropilena “CORE” i Poliester “FSNI”

5 struka + jezgro

Mješane Sajle od Polipropilena “CORE”

6 struka + jezgro

Mješane Sajle od Polipropilena “CORE”

6 struka + metalno jezgro

Mješane Sajle “CORE” i Poliester “FSNI”

6 struka + jezgro

Mješane Sajle od POLIPROPILENE “CORE”

Struke i jezgro od Inoxa AISI 316


    Zatraži informacije o ovom proizvodu